توضیح تصویر
دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب

غشا دستگاه تصفیه آب  یکی از اصلی اجزای دستگاه تصفیه آب می باشد. نوع انتخاب غشا در دستگاه تصفیه ارتباط مستقیم با نوع آب خام  دارد. در آبهای با خلوص و کیفیت بالاتر از نوع BWمی اشد ورود در آبهای شور تر نوع SWمی باشد. شرکت اطلس آب در طراحی دستگاههای تصفیه آب عمدتا نیاز به آنالیز آب خام ورودی به دستگاه تصفیه آب دارد تا به وسیله آن اقدام به طراحی و سپس ساخت دستگاه تصفیه آب نماید. متاسفانه بعضی از شرکتها اقدام به طراحی دستگاه تصفیه آب بدون آنالیز آب می نمایند که در دراز مدت دستگاه دچار مشکلات فراوانی می شوند. آنالیز مورد نیاز در طراح دستگاه تصفیه آب ابتدایی آنالیز خواص فیزیکی شیمیایی و میکروبی آب می باشد. در طراحی ابتدایی آب تمامی پارامتر های ذکر شده مورد نیاز می باشد. مثلا" اگر آب دچار باکتری میکروبی می باشد در طراحی دستگاه تصفیه آب نیاز به طراحی سیستم گندزدایی می باشد. که این سیستم می تواند  سیستم همچون گند زدایی به وسیله ازن زنی . کلر زنی.یا لامپ ماورای بنفش باشد. اگر در طراحی از سیستم گندزدایی به وسیله کلر استفاده شود کلر باقی مانده در آب باید از  متابی سولفیت استفاده شود و تمامی کلر باقی مانده در آب حذف گردد. چون وجود کلر باقی مانده درون آب یکی از اصلی عوامل تخریب غشا دستگاه تصفیه آب می باشد. ولی در استفاده از سیستم ازن زنی یا ماورا بنفش نیازی به این مراحل نمی باشد. به دلیل هزینه بر بودن سیستم  های فوق در دستگاه تصفیه آب عمدتا از کلر زن مایع به وسیله دوززینگ پمپ استفاده می گردد. میزان کدورت در آب ورودی هم نوع سیستم پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب را مشخص می کند.

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص طراحی ساخت و مشاوره در خصوص دستگاه تصفیه آب با کارشناسان شرکت اطلس آب تماس حاصل نمایید. 02146076082

برچسب ها: دستگاه ,تصفیه ,آب ,صنعتی,

[ يکشنبه 10 آذر 1398 ] [ 14:52 ] [ سلطانی ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد